10 trường học tại Séc phải đóng cửa do COVID-19

2021-11-08 14:12

Dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho 10 trường học phải đóng cửa ở Cộng hòa Séc và hơn 390 lớp học đang phải cách ly.

Nguồn ảnh: Novinky


Hiện tại, 3 trường học ở vùng Ústí nad Labem đã phải đóng cửa, đó là hai trường ở quận Teplice và một trường ở quận Louny. Vào thứ Năm, các nhân viên vệ sinh dịch tễ cũng đã đóng cửa trường gymnázium ở Chrudim do Covid-19. Theo thông tin từ Trạm vệ sinh dịch tễ, Vùng Ústí nad Labem cùng với Vùng Jihočesko có số lượng trường học đóng cửa nhiều nhất – mỗi vùng phải đóng cửa 3 trường học. Thứ Hai tuần tới có thêm một trường tiểu học ở vùng Jihočesko sẽ đóng cửa.

Ngoài các trường học bị đóng cửa, cũng có một số lượng lớn các lớp học đang trong tình trạng cách ly, đã có ít nhất 392 lớp học ở trong trình trạng này. Theo thông tin của các nhân viên vệ sinh dịch tễ khu vực, việc đóng cửa hoàn toàn các trường học hiện có thể chưa cần thực hiện ở 7 vùng. Đó là các vùng Hradec Králové, Liberec, Karlovy Vary, Zlín, Moravskoslezsko, Olomouc và Vysočina.

Pv

Nguồn: tamdamedia.eu

Short URL: http://news.123-games.org/viewID/483